Wyniki I etapu badań polskiego dorobku terminografii!

Drodzy czytelnicy!

Poniższa publikacja przedstawia wyniki badań bibliograficznych przeprowadzonych w ramach projektu pt. „Polska praktyka terminograficzna”, realizowanego w Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Projekt jest wynikiem współpracy między Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej Akademii Pomorskiej w Słupsku a polską delegacją Komisji Terminologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów. W skład Komisji Terminologicznej wchodzą: prof. Stanisław Gajda (honorowy przewodniczący KT), prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska (polski koordynator w KT), prof. Jurij Lukszyn, prof. Wanda Zmarzer, dr hab. Anna Kozłowska, dr Marta Małachowicz, dr Mariusz Górnicz.

Opracowanie zawiera 1361 wpisów bibliograficznych odnoszących się do słowników specjalistycznych jedno-, dwu- i wielojęzycznych wydanych w Polsce w latach 1980-2016. Pod uwagę wzięta została pojedyncza kwerenda dziedzinowa katalogór Bibilioteki Narodowej. Każda pozycja zawiera w opisie: rok wydania z numerem porządkowym, dziedzinę/dziedziny, reprezentowane języki oraz podstawowe dane bibliograficzne. Umieszczony na końcu pracy indeks pozwala odnaleźć słowniki poszczególnych dziedzin w określonych konfiguracjach językowych.
Publikacja przedstawia wybrane informacje bibliograficzne i leksykograficzne istotne z perspektywy realizowanego celu projektu. Odbiorcami studium są bibliolodzy, językoznawcy, (meta)leksykografowie, terminolodzy oraz osoby poszukujące tytułów słowników specjalistycznych konkretnych języków i/lub dziedzin.

Pobierz (plik pdf, 1 MB)

 

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.