ZBIORY ELEKTRONICZNE


ELEXIFINDER - narzędzie do wyszukiwania prac naukowych związanych z leksykografią

Dostęp do badań leksykograficznych jest niezwykle istotny podczas wszelkich prac, tak teoretycznych i metodologicznych, jak i słownikarskich. Mimo wielu prób systematycznego rejestrowania dorobku leksykograficznego i wdrażania zaawansowanych systemów wyszukiwawczych, prawdopodobnie nie ma obecnie aktualnej bazy danych poświęconej publikacjom (meta)leksykograficznym. Projekt ELEXIS zdaje się wychodzić naprzeciw potrzebom środowiska w tym zakresie. Zapraszamy do zapoznania się z projektem i skorzystania z wyszukiwarki.

O projekcie ELEXIFINDER

Link do Wyszukiwarki ELEXIFINDER

Materiały pokonferencyjne EURALEX

EURALEX na swoich stronach internetowych udostępnia materiały pokonferencyjne, opublikowane od 1983 do 2018 roku. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem!

https://euralex.org/publications/

Wyniki I i II etapu badań polskiego dorobku terminografii!

Drodzy czytelnicy!

Poniższa publikacja przedstawia wyniki badań bibliograficznych przeprowadzonych w ramach projektu pt. „Polska praktyka terminograficzna”, realizowanego w Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Projekt jest wynikiem współpracy między Laboratorium Nowoczesnych Metod Lingwistyki Stosowanej Akademii Pomorskiej w Słupsku a polską delegacją Komisji Terminologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów. W skład Komisji Terminologicznej wchodzą: prof. Stanisław Gajda (honorowy przewodniczący KT), prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska (polski koordynator w KT), prof. Jurij Lukszyn, prof. Wanda Zmarzer, dr hab. Anna Kozłowska, dr Marta Małachowicz, dr Mariusz Górnicz.

Opracowanie zawiera 1361 wpisów bibliograficznych odnoszących się do słowników specjalistycznych jedno-, dwu- i wielojęzycznych wydanych w Polsce w latach 1980-2017. Pod uwagę wzięta została pojedyncza kwerenda dziedzinowa katalogór Bibilioteki Narodowej. Każda pozycja zawiera w opisie: rok wydania z numerem porządkowym, dziedzinę/dziedziny, reprezentowane języki oraz podstawowe dane bibliograficzne. Umieszczony na końcu pracy indeks pozwala odnaleźć słowniki poszczególnych dziedzin w określonych konfiguracjach językowych.
Publikacja przedstawia wybrane informacje bibliograficzne i leksykograficzne istotne z perspektywy realizowanego celu projektu. Odbiorcami studium są bibliolodzy, językoznawcy, (meta)leksykografowie, terminolodzy oraz osoby poszukujące tytułów słowników specjalistycznych konkretnych języków i/lub dziedzin.

Pobierz


PUBLIKACJE SAMODZIELNE


 • Jerzy Lukszyn, Wanda Zmarzer, 2001, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa.

 • Jerzy Lukszyn (red.), 2002/2005, Języki specjalistyczne. Słownik terminologii przedmiotowej, Warszawa.

 • Marek Łukasik, 2005, Teksty terminonośne – filtry terminograficzne – stopień dokładności tezaurusa, In. Jan Lewandowski, Małgorzata Kornacka, Języki Specjalistyczne 5. Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, Warszawa, s. 155-164. Pobierz

 • Łukasz Karpiński, 2008, Zarys leksykografii terminologicznej, Warszawa. Pobierz

 • Marek Łukasik, 2007, Angielsko-polskie i polsko-angielskie słowniki specjalistyczne 1990-2006. Analiza terminograficzna, Warszawa. Pobierz

 • Marek Łukasik, 2012, Terminological dictionary as a comprehensive cognitive and linguistic tool, Language in Different Contexts: Research Papers, Vol. 5(1), s. 92-108. Pobierz

 • Marek Łukasik, 2014, Compiling a Corpus for Terminographic Purposes, "Komunikacja Specjalistyczna", 7, s. 71-83. Pobierz

 • Mariusz Górnicz, 2014, "Bilingualised" Terminological Dictionaries as a Tool in Translator Training, In. Kristine Uzule (ed.), Multidisciplinary Translation: From Science to Arts, Riga. Pobierz

 • Tomasz Michta, 2014, Słownik jako model wiedzy, In. Tomasz Michta, Wanda Zmarzer, Narzędzia pracy lingwistycznej, Warszawa. Pobierz

 • Piotr Nagórka, 2016, Dictionary making and quality education, In. I. Karapetjana (ed.), Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives, University of Latvia Pobierz

 • Marek Łukasik, Marzena Łukasik, Dominika Nowacka, Mateusz Żbikowski, 2017, Polska praktyka terminograficzna. Badania bibliograficzne, "Komunikacja Specjalistyczna", 14, s. 109-126. Pobierz

 • Tomasz Michta, 2018, A Model for an English-Polish Systematic Dictionary of Chemical Terminology, Siedlce. Pobierz

 • Agnieszka Rzepkowska, 2018, Interdyscyplinarny słownik terminologiczny, Siedlce. Pobierz

 • Marek Łukasik, 2018, Theoretical Underpinnings of Metaterminography, "Applied Linguistics Papers", 24/4, p. 195-213. Pobierz

 • Marek Łukasik, 2019, Towards a Methodological Framework Metaterminography, "Applied Linguistics Papers", 26/1, p. 29-44. Pobierz

 • Marek Łukasik, 2019, Polska leksykografia specjalistyczna w Drugiej Rzeczpospolitej, In. Renata Przybylska, Barbara Batko-Tokarz, Sylwia Przęczek-Kisielak (red.), Niepodległa wobec języka polskiego, Kraków, 179-189. Pobierz

 • Marek Łukasik, Piotr Sulik, 2020, Usefulness of Selected Bilingual Online Dictionaries in Specialised Translation, In. Galina Nefagina, Idalia Smoczyk-Jackowiak (red.), Wchód-Zachód. Przestrzeń wzajemnego przenikania się kultur, Słupsk, 27-38. Pobierz

 • Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.