Leksykografia


# Leksykografia: [gr. lexikón ‘słownik’, gráphō ‘piszę’], nauka o metodach i technice opracowywania słowników

Źródło: Encyklopedia PWN

# Leksykografia: 1. «praktyka i teoria opracowywania słowników»; 2. «ogół słowników danego języka, kraju, okresu, itp.»

Źródło: Słownik Języka Polskiego PWN

# Lexicography 1: the editing or making of a dictionary; 2: the principles and practices of dictionary making

Źródło: Merriam-Webster Dictionary

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.