Przedstawiamy Państwu owoc współpracy naszego Laboratorium z polską delegacją Komisji Terminologicznej Międzynarodowego Komitetu Slawistów (MKS) - Bibliografię słowników specjalistycznych (1990-2017). Jest to drugie wydanie, które zostało poszerzone i uzupełnione, a także opracowane według nowego schematu makrostruktury.

Bibliografię przygotowano w oparciu o katalog online Biblioteki Narodowej. Ze względu na niekompletność baz bibliograficznych BN, jak również przyjętą (zawężającą) metodę badania (hasło przedmiotowe BN: 'słowniki terminologiczne'), opracowanie należy uznać za cząstkowe. Jednak w badaniach kwantytatywnych i kwalitatywnych potwierdzono wysoką przydatność zebranych danych w nakreśleniu obrazu polskiej praktyki terminograficznej. W publikacji ujęto wyłącznie słowniki specjalistyczne wydane w Polsce, zawierające terminologię przynajmniej jednego języka słowiańskiego.

Odbiorcami studium są bibliolodzy, językoznawcy, (meta)leksykografowie, terminolodzy oraz osoby poszukujące tytułów słowników specjalistycznych konkretnych języków i/lub dziedzin.

Zapraszamy do lektury!

ResearchGate: Bibliografia słowników specjalistycznych

Academia.edu: Bibliografia słowników specjalistycznych

Autor: Marek Łukasik
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2018

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.