Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenie z cyklu "Śniadania z Leksykografią", organizowanego przez Pracownię Wielkiego Słownika Języka Polskiego IJP PAN w Krakowie.
Najbliższe spotkanie odbędzie się w formule online 10.11.2021 o godz. 11.00. Podczas spotkania dr hab. Marek Łukasik, prof. AP przedstawi referat pt. "Złota era polskiej leksykografii specjalistycznej?". Celem nadrzędnym spotkania będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy okres demokracji ludowej w Polsce był jednocześnie najbardziej obiecującą erą polskiej leksykografii specjalistycznej (terminografii).

Abstrakt:

Polska leksykografia specjalistyczna (terminografia) w nowoczesnym wydaniu liczy sobie około dwustu lat. W tym czasie pozostawała pod wpływem zarówno burzliwych dziejów narodu polskiego, jak i aktualnej myśli teoretycznej w zakresie terminologii. Szczególnie istotny wpływ na rozwój słownikarstwa specjalistycznego w Polsce miały zmiany polityczno-gospodarcze.

Podczas wystąpienia analizie poddane zostaną osiągnięcia leksykografii specjalistycznej w latach 1945–1989, a więc w okresie pokrywającym się z rządami socjalistycznymi w Polsce. Jest to niezwykle ciekawy moment w historii polskiej terminografii: omawiane czterdzieści pięć lat przyniosło nie tylko odrodzenie działalności leksykograficznej po drugiej wojnie światowej, ale także jakościowe zmiany w pracy terminograficznej, tak w aspekcie metodologicznym, jak i stricte wydawniczym. W referacie przybliżone zostanie tło działalności słownikarstwa specjalistycznego, jak również podjęta zostanie próba oceny działalności (meta)terminograficznej w omawianym okresie.

Więcej informacji i link do spotkania pod adresem Pracowni Wielkiego Słownika Języka Polskiego IJP PAN:

Śniadania z leksykografią

Autor: Marek Łukasik
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2021

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.