Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Terminologia słowiańska: dziś i jutro” 25-26 maja 2017 r.
Konferencja jest kolejnym, już trzecim (choć pierwszym w Polsce) spotkaniem poświęconym wymianie doświadczeń terminoznawczych w obrębie studiów nad językami słowiańskimi. Jej celem jest przegląd współczesnych prac oraz prezentacja najważniejszych problemów badawczych w dziedzinie terminologii.


W tej edycji chcemy szczególnie przedyskutować następujące tematy:
- terminologiczne bazy danych i metody ich aktualizacji;
- polityka terminologiczna;
- planowanie terminologiczne;
- problemy etyczne w badaniach terminologicznych.

Komitet Organizacyjny: prof. Wiktoria Iwaszczenko, prof. Wiaczesław Szczerbin, prof. Wołodymyr Dubiczynśkyj (Komisja Terminologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów), prof. Stanisław Gajda, prof. Wojciech Chlebda, prof. Piotr Fast (Polska Akademia Nauk), prof. Ewa Wolnicz-Pawłowska, prof. Dorota Urbanek (Uniwersytet Warszawski).

Miejsce obrad: Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Strona Internetowa Konferencji: http://mks2017.uw.edu.pl/

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Anna Kozłowska
dr Marta Małachowicz
dr Mariusz Górnicz
dr Łukasz Karpiński

Portal Leksykografia.pl poleca!

Autor: Marek Łukasik
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.