Serdecznie zapraszamy na Polsko-niemiecką konferencję naukową pt. "Morskie kontakty językowe – morska leksykografia | Maritime Sprachkontakte und maritime Lexikografie", organizowaną przez Instytut Filologii  Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin konferencji 2.03.2017, start: 10.00.

Miejsce obrad: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, sala im. Stefana Flukowskiego.

Program konferencji poniżej i do pobrania stąd (pobierz).

Czwartek / Donnerstag – 02.03.2017


10.00-10.30 – Bernd Utermöhlen (Archiwum Miejskie w Buxtehude)
Johann Hinrich Röding, ein Wörterbuchautor aus Buxtehude / Johann Hinrich Röding, leksykograf z Buxtehude

10.30-11.00 – Dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop (Uniwersytet Szczeciński)
"Allgemeines Wörterbuch der Marine" von Johann Hinrich Röding und die Lexikografie der Aufklärung /"Allgemeines Wörterbuch der Marine" Johanna Hinricha Rödinga a leksykografia epoki Oświecenia

11.00-11.30 – Dr hab. Agnieszka Szczaus (Uniwersytet Szczeciński)
Słowniczek żeglarski w "Nowych Atenach" Benedykta Chmielowskiego (1745-1746) /Das kleine Segellexikon in "Nowe Ateny" von Benedykt Chmielowski (1745-1746)

11.30-12.00 – Dr Marek Łukasik (Akademia Pomorska w Słupsku)
Leksyka morska w słownikach terminologicznych. Rozważania metaleksykograficzne / Maritimer Wortschatz in terminologischen Wörterbüchern. Metalexikografische Überlegungen

12.00-12.30 – Dr Marzena Guz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
O słownictwie morskim z lat 80. ubiegłego wieku / Über maritimen Wortschatz aus den 80-er Jahren des vorigen Jahrhunderts

12.30-13.00 – PRZERWA NA KAWĘ / KAFFEEPAUSE

13.00-13.30 – PD. Dr. Undine Kramer (Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften – Akademia Nauk Berlin-Brandenburgia)
Maritimer Wortschatz in allgemeinen einsprachigen Wörterbüchern des Deutschen und im individualsprachlichen "Goethe-Wörterbuch“/ Słownictwo morskie w ogólnych monolingwalnych słownikach języka niemieckiego i w słowniku języka jednego autora „Goethe-Wörterbuch“

13.30-14.00 – Prof. Ryszard Lipczuk / Dr Katarzyna Sztandarska (Uniwersytet Szczeciński)
Maritimer Wortschatz in ausgewählten Wörterbüchern mit puristischen Zielen / Słownictwo morskie w wybranych słownikach o założeniach purystycznych

14.00-14.30 – Mgr Monika Kasjanowicz (Uniwersytet Szczeciński)
Wie weit ist Mathematik in das erste umfangreiche maritime Lexikon im deutschen Sprachraum eingedrungen? – zum „Allgemeinen Wörterbuch der Marine“ von Johann
Hinrich Röding / W jakim zakresie matematyka wniknęła do pierwszego obszernego słownika morskiego w niemieckojęzycznym obszarze językowym? – o „Allgemeines Wörterbuch der Marine“ Johanna Hinricha Rödinga

14.30-15.00 – Mgr Alicja Łojko / Mgr Agata Michalska (Książnica Pomorska w Szczecinie)
Dzieła nautologiczne XVI-XVIII w. w zbiorach starych druków Książnicy Pomorskiej w Szczecinie / Nautische Werke vom 16. bis zum 18. Jahrhundert im Bestand Alter Drucke der
Pommerschen Bücherei in Szczecin

15.00 – ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI / ABSCHLUSS DER TAGUNG

Organizatorki:

dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop
dr Katarzyna Sztandarska
(Zakład Języka Niemieckiego IFG US)


Portal Leksykografia.pl poleca!

Autor: Marek Łukasik
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017

Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies.